Voor een zichtbare Rembrandtbrug

1.055 handtekeningen en 3 P’s voor de wethouder

Home / Blog / 1.055 handtekeningen en 3 P’s voor de wethouder

De historische oversteek per pont anno 1818 over het Galgewater, georganiseerd door de JOVD i.s.m. De Vrienden van de Rembrandtbrug, was een groot succes.

Onder ruime belangstelling van Leidenaars en landelijke en lokale media maakte wethouder Paul Laudy de oversteek per pont. Vanaf het water kon hij nog eens goed vaststellen, hoe mooi de witte Rembrandtbrug de stad kleur geeft. Na de behouden aankomst aan het Kort Galgewater sprak Albert Kingma namens De Vrienden de wethouder toe.
Op de volgende ‘drie P’s’ zouden De Vrienden graag nader resultaat zien:

Proefvlakken
Om RAL 1014, zoals voorgesteld door het College, te kunnen beoordelen, moeten proefvlakken op de brug worden aangebracht, zoals de gemeente dat eerder met het gewraakte bruin deed;
daarnaast zien De Vrienden graag dat ook de opties Bentheim (Morspoortbrug) en RAL 1015 (lichter dan 1014) worden open gehouden en als proefvlak worden aangebracht;

Poppenleuningen
De Vrienden pleiten ervoor, alle ijzeren leuningen (‘poppenleuningen’) in de hele stad wit te houden, en zeker niet zwart te maken zoals het College wil;

Participatie
De Vrienden willen graag een gesprek met wethouder Laudy voeren, om mee te praten over de definitieve kleurkeuze, en om samen het hele proces te evalueren en daar lering uit te trekken.

Laudy sprak vervolgens de aanwezigen toe en deed op het 3e punt, een gesprek met De Vrienden, de toezegging dat dit er gaat komen. In hoeverre hij in gaat op de andere verzoeken, liet hij nog in het midden.

Tot slot nam de wethouder de 1.055 handtekeningen pro-wit in ontvangst, alsmede een prachtige ets van de nog-witte Rembrandtbrug, gemaakt door Simone Robbers. Als klap op de vuurpijl kreeg hij de officiële Vrienden-van-de-Rembrandtbrug-sjaal omgehangen en proostte hij de aanwezigen toe met (koek en) zopie.

De Vrienden van de Rembrandtbrug zien uit naar het gesprek met de wethouder, en naar zijn reactie op de twee andere punten, namelijk de kleuren van de proefvlakken en de poppenleuningen.

Aan de vele aanwezigen: hartelijk dank voor uw komst en voor uw steun!