Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Jong-liberalen steunen Vrienden bij behoud van witte Rembrandtbrug

Home / Blog / Jong-liberalen steunen Vrienden bij behoud van witte Rembrandtbrug

In een interview bij Sleutelstad lieten de Jong-liberalen van de JOVD weten, dat zij pal achter de Vrienden van de Rembrandtbrug staan. Roelof van Holthe en Max Magnée hebben zich ingelezen in de kwestie en zijn overtuigd: de brug moet wit blijven.

Het doet ons goed, om te horen dat ook ‘de jonge generatie’ zich inzet om Leiden, een oude stad in een jong jasje, zodanig in te richten dat recht gedaan wordt aan de historie én aan het alledaagse gebruik en woonplezier van de Leidenaars. De argumenten die Max en Roelof in het interview naar voren brengen, sluiten goed aan bij wat De Vrienden bepleiten.

Magnée en Van Holthe vinden het van groot belang dat de gemeente en het College laten zien, dat de burger gehoord wordt. Het aantal van 700 steunbetuigingen (dat nog dagelijks groeit! / teken hier) en het percentage van 95 pro-wit dat uit de buurtenquête komt, zijn voor de twee jonge politici reden om het bestuur van de stad op te roepen, zich te bezinnen. Als dat niet gebeurt, dreigt de gemeente door te schieten. Het hardnekkig vasthouden aan kleuren die veranderd zouden moeten worden, omdat ze een brug (de Rembrandtbrug) die al een top-hit is bij toeristen (kijk maar eens op Instagram), nóg “historischer” zouden maken, gaat de twee liberalen te ver.

Van de liberalen in de Leidse Raad is D66 al voor de witte brug in de bres gesprongen, als medesteller van de 10 schriftelijke vragen aan wethouder Laudy. De andere liberale fractie, VVD, heeft zich nog niet duidelijk uitgesproken. In e-mailcorrespondentie door fractielid Dorien Verbree (VVD) wordt voornamelijk verwezen naar procedurele overwegingen, zonder op de bezwaren van de buurt en het grote aantal steunbetuigingen voor wit in te gaan.

Beluister hier het gesprek met Roelof van Holthe en Max Magnée van de JOVD op Sleutelstad.

Bron foto brug: https://www.instagram.com/saskiaworldwide/