Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Vereniging Pieters- & Academiewijk steunt Vrienden van de Rembrandtbrug

Home / Blog / Vereniging Pieters- & Academiewijk steunt Vrienden van de Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug verbindt de Academiewijk met De Oude Morsch. De buurtverenigingen aan beide kanten van het Galgewater steunen de actie om de brug wit te houden. De Hart van de Stad krant (Academiewijk) publiceerde afgelopen week een update.

Het artikel is te lezen (pdf) via de website van de Pieters- & Academiewijk, en ook hieronder.
De vereniging aan de andere kant van het water, buurtvereniging De Put in de Oude Morsch, is overigens ook online aanwezig.

Nog geen lid? Tijd om u dan nu aan te melden!
Lid worden van de vereniging voor de Pieters- en Academiewijk
Lid worden van de vereniging voor De Oude Morsch

De Oude Morsch is ook op Facebook te vinden.

Hier het artikel uit de Hart van de Stad krant van december 2017:

(STADS)ONTWIKKELING
REMBRANDTBRUG (VERVOLG)
Door Marjolijn Pouw

Zoals we in de vorige aflevering (pdf) van onze krant
schreven is de gemeente van plan om de
Rembrandtbrug bij het oude tolhuis in de Weddesteeg
in de historische kleuren taan en zwart op te schilderen.
Op het ogenblik is dat beleid voor de hele binnenstad.
Buurtbewoners zijn er niet blij mee. Historische
kleuren in de binnenstad? Mooi. Goed dat er
onderzoek naar gedaan wordt, maar waarom moeten ze
overal in het straatbeeld terugkomen, ook waar het niet
past? Slaat de gemeente niet door? De Rembrandtbrug
is een 20e-eeuwse reconstructie met vele voorgangers.
Die kun je moeilijk historisch noemen. Hoe de
oorspronkelijke brug eruit heeft gezien is niet zeker. De
door bewoners gehouden peiling van de meningen in
de buurt leverde een duidelijke voorkeur op voor de
huidige, lichte kleuren.
Op 6 oktober zou een afvaardiging van de bewoners
hun standpunt met wethouder Laudy bespreken. Voor
het zo ver was liet de gemeente de buurt evenwel bij
brief weten dat er voor een bruinrode taankleur
gekozen was. Het schilderwerk zou in het voorjaar van
2018 worden uitgevoerd.
De wethouder werd het resultaat van de peiling
overhandigd. Laudy toonde zich onder de indruk van de
betrokkenheid die eruit spreekt, maar verklaarde dat de
gemeente met betrekking tot de binnenstad nou
eenmaal voor historische kleuren heeft gekozen, en dat
daar niet vanaf geweken wordt.
Om tegemoet te komen aan de voorkeur voor lichte
kleuren zou een lichte variant van de taankleur
toegepast kunnen worden. Gezien het effect dat te zien
is in de proefvakken op de brug willen bewoners daar
echter niets van weten. Ze vragen zich af of er wel een
juiste procedure is gevolgd. Waarom heeft het
voorgenomen besluit voor de verandering van de
kleuren niet ter inzage gelegen? Een zo grote
verandering in het beeld is van grote invloed op hun
woonomgeving. En hoe zit het met het beschermde
stadsgezicht en de veiligheid? De leuningen van de brug
worden zwart. Die zie je niet in het donker. Je zou
verwachten dat er een omgevingsvergunning vereist is
bij zulke ingrijpende veranderingen.
Vrienden van de Rembrandtbrug
De gemeente stelt zich op het standpunt dat de kleuren
passen in het plan dat voor de historische binnenstad is
vastgesteld. Bovendien is er geen vergunning nodig,
omdat de Rembrandtbrug geen monument is. In dat
geval mag je zonder vergunningaanvrage de kleuren
veranderen. Dat laatste verbaast de bewoners. De brug
is gezichtsbepalend. Verander je de aanblik ingrijpend
zonder de buurt naar zijn mening te vragen dan negeer
je de betrokkenheid die nou juist zo gepropageerd
wordt, is hun reactie. Ze hebben zich inmiddels
verenigd in de groep Vrienden van de Rembrandtbrug
en stellen een brede discussie voor over de gang van
zaken. In het vervolg willen ze beter voorgelicht worden
en nauwer bij ingrijpende beslissingen over hun
omgeving worden betrokken. Ze hebben met succes de
publiciteit gezocht. Het Leidsch Dagblad wijdde er een
artikel aan, en Sleutelstad FM (de radiozender voor
Leiden en omgeving). Intussen hebben ze een eigen
website opgezet en zijn ze te vinden op Facebook. Verder zijn ze een
handtekeningenactie begonnen, zodat ook mensen van
buiten de buurt, of de stad hun bezwaar kunnen
ondertekenen. En ze hebben posters opgehangen.
Online ondertekenen kan ook.

[einde artikel]