Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Video: wethouder Laudy reageert op politieke vragen over kleurverandering Rembrandtbrug

Home / Blog / Video: wethouder Laudy reageert op politieke vragen over kleurverandering Rembrandtbrug

Op 23 november 2017 werden vanuit de politiek vragen gesteld aan wethouder Paul Laudy, die de Rembrandtbrug bruin met zwart wil schilderen. Op basis van de videoregistratie kaarten De Vrienden van de Rembrandtbrug een groot aantal vragen aan.

Bekijk de video met daarin de beelden van de commissievergadering, gecombineerd met de reactie van De Vrienden van de Rembrandtbrug daarop:

Hieronder geven we u de belangrijkste citaten en toelichtingen uit de video:

Wethouder Paul Laudy (VVD, Bouw en Openbare Ruimte):
“Het college heeft niet de bereidheid om met buurtbewoners naar een oplossing
voor hun zorgen te zoeken, en eventueel de brug zijn witte kleur te laten behouden.”

Vragen en reacties van De Vrienden van de Rembrandtbrug aan het college van burgemeester & wethouders:

Waarom is dit, het bruin met zwart verven van de brug, “het aangewezen beste plan”?
Welke zijn de “moverende redenen”?
En zijn die zo sterk dat de omwonenden zomaar overruled kunnen worden?

Programma Binnenstad: “Onderzoek (Eur 10.000) naar de historische kleuren … met als doel
bruggen van historische kleuren te voorzien.”
Dit onderzoek heeft geen enkel kleurbewijs opgeleverd:
… citaten uit het kleuronderzoek van erfgoed:
‘kwitantie voor het schilderen van een gebouwtje naast de brug’
‘die een aanwijzing geeft’
‘lijkt te wijzen op’
‘mogelijk was het afgeleid van’
‘de omschrijving zou dan duiden op’
‘kan hier goed hetzelfde betekenen als’
‘bruingeel. Ook beschreven als een rosse coleur’
‘welk pigment de schilder heeft gebruikt, is niet duidelijk’
‘een kleur die kan variëren van geelbruin tot roodbruin’
Waarom maakt het college “bewust” een andere keus,
nu blijkt dat er geen historisch kleurbewijs is?

Laudy refereert aan het kleurenproject, dat overigens alleen maar een subsidieregeling is, gericht op gevels.
Eisen vanuit het kleurenproject zijn:
omgevingsvergunning;
toepassing historische kleuren volgens kleuronderzoek;
pand ouder dan 50 jaar (de Rembrandtbrug is 34 jaar jong en de oorspronkelijke kleur is wit, de kleur sinds de aanleg in 1983).
Dit kleurenproject is bedoeld om “het karakter en de historische kracht van Leiden te versterken”.
Dus de beeldbepalende witte Rembrandtbrug versterkt het karakter en de
historische kracht van Leiden onvoldoende?
Dus “de waarde van de stad” (een nogal ongrijpbaar begrip) groeit,
doordat de witte brug bruin met zwart wordt?
Deze kleuren camoufleren de brug juist. De beeldbepalende brug verliest haar zichtbaarheid. Overdag grotendeels, en ’s avonds en ’s nachts volledig.
De weerspiegeling van het wit in het donkere water zal verdwijnen bij een bruin-zwarte brug.

De gemeente zelf plaatst op sociale media (Instagram, Facebook, websites) zóveel foto’s van de brug …
… je zou haast zeggen dat ze vindt dat WIT prima
“het karakter van deze stad versterkt”.

Laudy: De reacties zijn “niet alleen maar positief”.
Tsja, ‘slechts’ 95% wil geen bruin met zwart: 114 van de 120 geënquêteerde omwonenden.

Laudy: “… natuurlijk overleg hebben gehad”. De bewoners zijn aangehoord NA deze
gemeentebrief (5 okt. 2017): “De brug zal een andere kleur krijgen … We weten dat een kleurverandering niet de voorkeur heeft van omwonenden.”
Deze brief verwijst naar de Erfgoednota 2014-2020, waarin het woord brug niet! voor komt.

Laudy vergelijkt de Rembrandtbrug met een aantal recent gerenoveerde Leidse bruggen.
Bij de andere bruggen was er wel historisch bewijs,
en deze zijn niet radicaal van kleur veranderd.
De als voorbeeld genoemde Jan van Houtbrug is voor 90% van ongeschilderd steen.
Appels, peren.

Laudy: voor het bruin met zwart verven is geen vergunning nodig, omdat de brug geen monument is.
Waarom werd er in 2016 dan een vergunning (die inmiddels verlopen is) voor ‘Engels rood’ aangevraagd ?
Bovendien, de brug ligt middenin het beschermd stadsgezicht?
Laudy: de Rembrandtbrug is geen monument, maar wel historisch.
Het is van tweeën één: geen monument, dan: niet historisch, en dus: geen historische kleur (als die al bekend zou zijn).

Laudy: een informeel advies van Welstand, die formeel geen rol hebben, is opgevolgd.
OK, en hoe luidt dat advies van Welstand? Graag zien wij dat advies in.
Laudy: Er is overlegd met drie commissies (TACOR, Erfgoedkoepel, historische vereniging Leiden).
De omwonenden (95% van de 120 voor behoud van wit) zijn niet geraadpleegd door de gemeente.
Welke toetsingscriteria hanteren deze commissies?
En wat was de uitkomst daarvan? Graag verkrijgen wij inzage in deze adviezen.

Laudy: Zwarte leuningen zijn veilig in het donker, dit zie je ook in veel andere gemeenten.
Veel andere gemeenten schilderen hun witte bruggen ook bruin met zwart?

Vergunningplicht:
Op welke manier je de vergunningcheck ook invult: in alle gevallen is de uitkomst dat je voor het schilderen van de brug een vergunning moet aanvragen.

Website gemeente Leiden:
Paul Laudy: “samen met bewoners gaan we aan de slag
om hun eigen buurt nog aantrekkelijker te maken”.
De bewoners gaan graag met dhr. Laudy aan de slag
om hun eigen buurt aantrekkelijk,
en de Rembrandtbrug wit te houden.

De Vrienden van de Rembrandtbrug hebben al ruim 400 handtekeningen voor het behoud van de witte kleur ingezameld, plus al meer dan 100 steunbetuigingen via hun online petitie.

De Vrienden op Facebook: https://www.facebook.com/Vrienden-van-de-Rembrandtbrug-1669206719816289/

Bron beelden vergadering: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/323934/raadscommissie%20Stedelijke%20Ontwikkeling%2023-11-2017