Voor een zichtbare Rembrandtbrug

“Maar het is toch het beleid?”

Home / Blog / “Maar het is toch het beleid?”

Via Facebook ontvingen we een reactie met de strekking, dat het terugbrengen van ‘de’ historische kleuren past in het beleid van de gemeente, en dat de resultaten op diverse gebouwen mooi te noemen zijn.

Omdat vooral de gemeente (wethouder en diverse partijen) dit argument, “het is ons beleid”, gebruikt, lijkt het ons goed om dit beleid te toetsen aan de feiten.

De Vrienden van de Rembrandtbrug wijzen op de volgende feiten:

 • bruggen waren geen onderdeel van het kleurenproject dat de Raad heeft goedgekeurd;
 • de bruine met zwarte ‘historische’ kleur die de Rembrandtbrug zou moeten krijgen, is volkomen uit de lucht gegrepen en onbewijsbaar;
 • de Rembrandtbrug is niet historisch want van 1983 en daarvoor lag er ruim 160 jaar geeneens een brug (er was een pontje);
 • de gemeente heeft geen vergunning aangevraagd, terwijl het om een beeldbepalend bouwwerk in beschermd stadsgezicht gaat;
 • de wethouder heeft de buurtenquête met 120 reacties waarvan 95% pro-wit expliciet van tafel geveegd;
 • de bruine kleur is voorgelegd aan 3 commissies, en aan nul omwonenden;
 • het bruin met zwart maakt de brug overdag veel minder zichtbaar en ’s nachts onzichtbaar, en verkeersonveilig;
 • de beeldbepalende en karakteristieke witte brug wordt in bruin-zwart minder aantrekkelijk en meer gecamoufleerd;
 • door het bruin met zwart verdwijnt de weerspiegeling van de brug in het water;
 • in de Erfgoed Nota 2014-2020 komt het woord ‘brug’ niet voor;
 • deze nota spreekt enkel van: “historische winkelpuien, historische kleuren van gevels en monumentale objecten zoals geveltekens of stoepen / hekjes”;
 • het Leids kleurenproject stelt de volgende eisen: omgevingsvergunning &  toepassing historische kleuren volgens kleuronderzoek & ouder dan 50 jaar (de Rembrandtbrug is 34 jaar jong en het kleuronderzoek heeft enkel speculatie opgeleverd).

Onze buurt investeert zelf mee in aanleg en onderhoud van de Rembrandttuin en Park de Put. Is het dan te veel gevraagd dat wij ook mogen meebeslissen over de kleur van de brug die ons uitzicht bepaalt?

De kleur bovendien, waar nooit iemand enige moeite mee heeft gehad, sterker nog, een brug waar heel Leiden en massa’s toeristen voor in de rij staan om op te flaneren en te fotograferen!? Hoe zou het komen dat zoveel bruidsreportages op deze brug gemaakt worden?

En dan die witte kleur omgooien naar iets totaal anders? Van licht naar diep donker?

Op zijn minst is hier een fatsoenlijke inspraakprocedure geboden. De zienswijze die de Vrienden van de brug dan zullen inbrengen, moge duidelijk zijn.

Bekijk ook de video met de standpunten van wethouder Laudy, en de reactie van De Vrienden daarop.

Bent u het met ons eens? Teken dan a.u.b. de online petitie!

 

(bron afbeelding: Tegelspreuken.nl)