Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Wethouder houdt vast aan niet-bewezen taankleur voor Rembrandtbrug

Home / Blog / Wethouder houdt vast aan niet-bewezen taankleur voor Rembrandtbrug

Gisteravond hebben drie Vrienden van de Rembrandtbrug bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling hun zaak bepleit. Na afloop gaf wethouder Laudy zijn reactie aan Sleutelstad.

Het lijkt er op dat er enerzijds beweging in de zaak zit, omdat het op 5 oktober aangekondigde, en op proefvlakken aangebrachte, bruin door Laudy zelf ter discussie wordt gesteld. Anderzijds houdt hij nog steeds vast aan het woord ‘taan’, dat in archiefonderzoek enkel naar voren gekomen is als de mogelijke grondstof (taan is een conserveermiddel, geen verf!) voor een gebouwtje dat aan de brug vast zat in 1650. Dus geeneens een bewezen conserveermiddel voor het hout van de brug zelf. Het is überhaupt onbekend of het wel wenselijk is, om hout met taan te behandelen. Het middel is vooral bedoeld voor de scheepvaart; visnetten en zeilen werden ermee behandeld. Het ‘bewijs’materiaal uit 1650 bestaat uit 1 kwitantie, waarop ‘taan’ gespeld staat op een wijze die in geen enkel woordenboek voorkomt.

De Vrienden van de Rembrandtbrug zijn blij dat de Raadscommissie hun spreektijd heeft gegeven, en dat de wethouder mondeling op een aantal punten reageert. Tegelijkertijd heeft er nog geen formeel (brief of bijeenkomst) contact tussen de Vrienden en de wethouder plaatsgevonden, en blijft een groot deel van de bezwaren van de Vrienden, zoals het ontduiken van de vergunningplicht door de gemeente, onbeantwoord.
Het College heeft nog maximaal 5 weken om de 10 schriftelijke vragen die gesteld zijn door GroenLinks, D66, en CDA te beantwoorden. De reactie daarop zal een duidelijker en vollediger beeld geven, van waar het College staat.
Tijdens de Raadsvergadering van gisteren vroegen meerdere partijen of er al overleg is geweest tussen de Vrienden en de wethouder. Een open overleg heeft niet plaatsgevonden. Enkel zijn de Vrienden aangehoord in een kort gesprek, dat plaatsvond NADAT de gemeente het volgende schreef aan de omwonenden: “De brug zal een andere kleur krijgen … We weten dat een kleurverandering niet de voorkeur heeft van omwonenden.” Daarnaast sprak de wethouder op 23 november, als antwoord op de vraag “is de wethouder bereid om met buurtbewoners naar een oplossing voor hun zorgen te zoeken, en eventueel de brug zijn witte kleur te laten behouden”:
“die bereidheid heeft het College niet”.
De Vrienden zijn vanzelfsprekend graag bereid om met de wethouder in overleg te treden. Gezien hun vragen daaromtrent, lijkt het dat diverse Raadsfracties daar ook op aandringen.

Het gehele artikel over de Raadscommissievergadering van 14 december, inclusief twee audiofragmenten, is te lezen op de website van Sleutelstad.

Bron foto: Reanne van Kleef, Sleutelstad.