Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Brief van De Vrienden van de Rembrandtbrug aan de Leidse politieke partijen

Home / Blog / Brief van De Vrienden van de Rembrandtbrug aan de Leidse politieke partijen

Om te bereiken dat de Rembrandtbrug, die sinds de bouw in 1983 altijd wit geweest is, gewoon wit blijft, zijn De Vrienden in gesprek met vrijwel alle partijen in de Leidse gemeenteraad.

Diverse fracties hebben ons reeds uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek bepleiten wij onze zaak, namelijk dat de brug wit moet blijven. Dat doen we mede aan de hand van een brief, waarin we onze argumenten naar voren brengen. Deze brief (pdf) kunt u hier lezen. De brief wordt dus ook gedeeld met alle Leidse politieke partijen, waarmee wij in gesprek zijn.

Hier de webversie van de brief:

Betreft: Kleuren van de Rembrandtbrug over het Galgewater
27 nov. 2017

Donderdag 23 november jl. zijn er in de commissievergadering van stedelijke ontwikkeling door raadslid Alex Friso van GroenLinks vragen gesteld aan de heer Laudy (wethouder) over de ontwikkelingen en perikelen rond de kleurverandering van de Rembrandtbrug.
De gemeente wil de brug, die sinds de aanleg in 1983 altijd wit is geweest, bruin schilderen.
Dit is een kort verslag van, en een reactie op, de antwoorden die de wethouder gaf.

Vanavond (23 nov.) heeft Alex Friso (GroenLinks) in de commissievergadering van stedelijke ontwikkeling aan de heer Laudy een aantal vragen gesteld met betrekking tot de kleurverandering van de Rembrandtbrug. Namens de Vrienden van de Rembrandtbrug was ik daarbij aanwezig. Laudy’s antwoorden waren oppervlakkig, onjuist en gemakzuchtig (en ronduit beledigend voor mijn intelligentie).

Eerste vraag: de procedure, oftewel hoe de gemeente, bij monde van de heer Laudy, de democratische gang van zaken (te weten, vergunningen, bezwaar, inspraak) buitenspel zet door een achterbaks woordspelletje te spelen met de regelgeving. “Er is geen vergunning nodig omdat het geen monument is, én we gaan het schilderen in de kleuren van een monument.”
Iedere burger die binnen beschermd stadsgezicht de kleur van zijn eigen huis wil veranderen stuit op regels en procedures, zo niet de overheid zelf, schandalig! Hij heeft misschien gelijk naar de letter van de wet, het is zeer zeker niet naar de geest van de wet.

Tweede vraag: veiligheid, speelt niet volgens Laudy. Oh nee? Foto’s liegen niet. Iedereen ziet op de foto’s die we hebben dat de zichtbaarheid van een bruine brug ‘s nachts weg is.

Derde vraag: is de wethouder bereid naar een oplossing te zoeken met omwonenden, die massaal de brug wit willen houden? Antwoord: Nee. Hij zegt dat er overleg geweest is, dat is niet waar. Hij heeft kort mijn buren (Weddesteeg 4) te woord gestaan (nadat ons vanuit het niets al was meegedeeld dat in maart 2018 de brug bruin geschilderd wordt). Betrokken ambtenaren onttrekken zich aan een gesprek. Het enige wat er gebeurt, is meedelen wat er is besloten, hummen en knikken op onze respons, en over gaan tot de orde van de dag.
In zijn reactie heeft Laudy het laatdunkend over “een aantal omwonenden” (we hadden 120 reacties op papier, 114 zijn positief voor het behoud van de witte kleur, en dat zijn alleen directe omwonenden; inmiddels is de stand 410, waarvan 400 de voorkeur uitspreken voor wit).

Ook zegt hij dat het de eerste keer is dat er niet alleen maar positieve reacties zijn. Welke positieve reacties? Hij zuigt het uit zijn duim. Verder stelt hij dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de gekozen kleur, en dat het een weloverwogen keuze is. Onwaar: de gekozen kleur (RAL 8004) is volslagen uit de lucht gegrepen, getuige de stukken (zie https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/871-kleuren-van-de-rembrandtbrug ) van erfgoed Leiden zelf.
Op basis van een kwitantie van een schilder van 6 augustus 1650 ‘verstreecken 29 pont tanete verff’, is het gissen, speculeren en interpreteren geblazen. De kwitantie is nota bene voor het gebouwtje dat tegen de brug aan stond; niet voor de brug zelf!

Verdere citaten uit het rapport van erfgoed:

• ‘die een aanwijzing geeft’
• ‘tanete lijkt wel degelijk te wijzen op een kleuraanduiding’
• ‘mogelijk was het afgeleid van het Latijnse tenere (vasthouden)’
• ‘de omschrijving zou dan duiden op een goed houdbare verf, niet op een bepaalde kleur’
• ‘het woord tanete kan hier goed hetzelfde betekenen als het tenete uit het verfbestek’
• ‘in 1650 kende men nog geen uniforme spelling’
• ‘duiden dit (taneit) als taankleurig, bruingeel. Ook wordt tanyt beschreven als een rosse coleur’
• ‘welk pigment de schilder heeft gebruikt, is niet duidelijk’
• ‘kan worden geconcludeerd dat de brug een kleur had die kan variëren van geelbruin tot roodbruin’
• ‘binnenkort zal de Rembrandtbrug dan ook in een van deze tinten geschilderd worden’
• ‘zo krijgt de brug weer de kleur die past bij haar vormgeving’

Wij hebben de passages gecursiveerd die speculatief en in strijd met logisch-redeneren zijn.

Volgens erfgoed lijkt het woord tanete iets met taan te maken te hebben. Taan is echter geen kleur, tanen is een werkwoord, volgens het Van Dale woordenboek betekent het o.a.: “netten, touwwerk, en zeilen vaalgeel kleuren”. Als er koper aan het mengsel toegevoegd wordt, krijg je bruin. Volgens het woordenboek dat erfgoed heeft gebruikt betekent ‘taneit’: taankleurig, geelbruin. Maar ook: rosse coleur. Dit is allemaal tamelijk vaag en het is volstrekt onhelder hoe daar RAL8004 uit is gekomen. Hoezo zorgvuldig. Net zo zorgvuldig als met een pijltje naar een kleurenkaart gooien?

De laatste opmerking van Laudy was dat het bruin verven van de brug (en de witte leuningen zwart, zoals in de gehele stad de bedoeling is) goed is voor de stad. Vage uitspraak, de stad is geen zelfstandige entiteit. Wie is de stad? Zijn dat de bewoners, of zijn de belangen en ego’s van een handjevol ambtenaren en politici ‘de stad’? Of is er iemand die denkt te weten dat toeristen en bedrijven een bruine brug met zwarte leuningen zo aantrekkelijk vinden dat de leefomgeving en mening van burgers de pot op kunnen, want: goed voor ‘de stad’?

Wat een arrogantie, wat een onbehoorlijk bestuur. Een onbetrouwbare overheid die haar burgers negeert, op hooghartige wijze haar eigen wil doordrukt, vraagt erom dat mensen de politiek verafschuwen, en veroorzaakt onrust. Om een brug poepbruin te kunnen schilderen. Waarom? Voor wie?

De toon van deze reactie is hard, maar het was onverdraaglijk om de antwoorden van de wethouder te moeten aanhoren. Ik hoop oprecht dat dit niet de manier is waarop alle politici met burgers omgaan.

Als de volksvertegenwoordigers meer informatie willen, en vooral informatie die iets te maken heeft met de dagelijkse werkelijkheid, dan hebben de ‘Vrienden van de Rembrandtbrug’ veel documentatie, en we zijn graag bereid zaken toe te lichten. Onze standpunten zijn ook te vinden op de website www.rembrandtbrug.nl

Nog één definitie uit de Van Dale: “taan: hij ziet zo geel als taan, heeft een lelijke gele kleur, ziet er niet fris uit”.
Klinkt dat naar iets wat je op een brug wilt smeren waar je dag in dag uit tegenaan kijkt?

PS: inmiddels zijn er al over de 400 steunbetuigingen van burgers ingezameld.

Marco Vermij namens
Vrienden van de Rembrandtbrug

Bekijk ook de video met de standpunten van wethouder Laudy, en de reactie van De Vrienden daarop.